Autismerådgiveren.dk - The Autism Counsellor - Rådgivning fra autister til autister for autister

ASPERGERS SYNDROM / AUTISME

Aspergers Syndrom (AS) / autisme (ASF) handler om en speciel måde at opleve og være i verden på:

Det neurotypiske perspektiv

• Man har ofte en lidt anderledes måde at kommunikere med andre på – f.eks.  måden at udtrykke sig på med ord, bruge stemmen på, bruge øjenkontakt, ansigt og hænder under en samtale.


• Man er tilbøjelig til at tænke og argumentere temmelig logisk / rationelt, ind imellem nærmest som en kontraktjurist.


• Man kan opleve, at det ikke er så let at forstå, hvad andre mener, eller hvorfor de gør, som de gør.


• Ens samspil med andre er ikke som de flestes – man foretrækker få, bestemte (måske faglige / 'saglige') emner, er ikke så glad for small-talk, kan fejlbedømme situationer og andres følelser.


• Man har en anden måde at fokusere på – ofte intenst, og nogle gange med usædvanlige emner. Man er ofte opmærksom på detaljer, som andre ikke fanger eller ikke anser for relevante.


• Man sanser både omverdenen og sig selv anderledes – ikke mindst, når det gælder lyde, fornemmelsen af ens egen krop og ens egne følelser.


• Man har det ofte bedst, når ting ikke bliver lavet meget om (især pludseligt), når man kan forudse, hvad der skal ske, og når ting er på samme måde – måske også visse af ens bevægelser.

Det autistiske perspektiv

• Andre mennesker kan virke noget følelsesstyrede og måske lidt dramatiske / 'overdrevne' i deres væremåde og talestil.


• Andre lader til ofte at 'tænke med følelserne' (og en del gange overfortolke andres følelser og motiver), og måske have svært ved at forstå (og holde sig til) logik.


• Andre mennesker kan have svært ved at forstå - og let ved at misforstå - hvad man mener.


• Andre mennesker kan bruge meget tid på at tale om ting, der kan virke ret ubetydelige eller ensformige. Samtidig lader de til at have en nærmest magisk radar for, hvad der er 'det rigtige' at sige og gøre (selv sammen med folk, de slet ikke kender), og for andres følelser.


• Andre lader til at kunne have svært ved at fokusere, og til at springe fra emner eller opgaver, før man er færdig. De kan virke 'sjuskede' med detaljer, og de kan have svært ved at følde dagsordener.


• Andre lader til altid at vide (og tale med hianden om), hvordan de har det, og de bliver sjældent generet af lyde, andres tale etc.


• Andre lader til at have let ved - og ofte have det sjovt med - at følge pludselige indskydelser, og at lade være med at lægge planer for, hvad de skal hvornår. 

"Meget af tiden føles det som at være antropolog på Mars." - Temple Grandin

"Meget af tiden føles det som at være antropolog på Mars."

(Temple Grandin)         

Tegn på autisme hos børn
Ross Greene: "Det Eksplosive Barn" - en af de meget få 'forældrevejledninger', der faktisk (også) er autismevenlig!
Phil Christie m.fl.: "Forstå PDA hos børn".

BØRNENE - SET UDEFRA

Som forældre til børn/unge med AS(F) har man ofte oplevet ting som disse:

• Måske en ubestemmelig følelse af, at ens barn er anderledes (hvilket lærerne / pædagogerne måske ikke har opdaget).

• En fornemmelse af, at ens barn ser ud til at have ”flere aldre” på én gang – en biologisk, en følelses-mæssig og en tankemæssig.

• Barnet har søvnproblemer, og kommer let til at vende rundt på nat og dag.

• Barnet kan få voldsomme, følelsesmæssige 'anfald' tilsyneladende uden grund.

• Forventninger / krav kan give 'anfald' eller uløselige konflikter.

• Barnet reagerer kraftigt på f.eks. (visse) lyde, visse slags tøj, en del mad.

• Barnet bliver voldsomt stresset af, at planer bliver ændret/ting ikke bliver som forventet.

• Situationer med mange mennesker og store steder kan udløse mange problemer – selv, hvis det er knap så ukendte mennesker, f.eks. ved familiefrokoster.

• Det er svært at finde ud af, hvad man skal gribe og gøre i som opdrager.

Oplevelser som de nævnte er ikke lette at håndtere – hverken for mennesker med AS(F), for pårørende eller for professionelle – specielt, fordi ens omgivelser langt fra altid er forstående, men i stedet måske bagatelliserer ens situation og udfordringer.

Det er her, adgangen til relevant viden og erfaringer både virker forløsende og kan anvise veje frem – på mange planer. Både Tony Attwood og erfaringer peger i retning af, at den mest forstående og brugbare autism counselling / autismerådgivning / AS(F)-sparring ofte gives af counsellors, der selv har AS(F) og har pårørende med AS(F) - og lige præcis dette princip er baggrunden for Autismerådgiveren.dk.

Du kan bestille tid hos Autismerådgiveren - Sif Stewart-Ferrer - via «Tidens Psykologer» (Tlf. 22 10 22 22) i Odense, hvis du ønsker:

Afklarende samtaler (Kan jeg/mit barn have AS(F)?)

● Rådgivende samtaler (Hvordan kan jeg forstå mit liv med AS(F)/ få det til at hænge bedre sammen?)

● Par- og familierådgivning (Hvordan bliver vores parforhold/familie med AS(F) mere harmonisk?)

● Sparring (Jeg arbejder med mennesker med AS(F) - og vil gerne blive endnu bedre til det)

Sif Stewart-Ferrer - Autism Counsellor - Autismerådgiveren.dk

Sif Stewart-Ferrer

Autism Counsellor

Cand.mag. (filosofi/antropologi)

Aspergers Syndrom (autisme)

ADHD