Autismerådgiveren.dk - The Autism Counsellor - Rådgivning fra autister til autister for autister

AUTISMERÅDGIVEREN

Sif S. Stewart-Ferrer er autismerådgiver tilknyttet TIDENS PSYKOLOGER i Odense. Hun er tidl. underviser og forskningsassistent ved Syddansk Universitets Forskningsenhed for Almen [Lægelig] Praksis (FEA) m.m.

Hun er cand.mag. i filosofi og antropologi, og har derigennem - fra første færd og lige siden da - både lært og praktiseret:

at observere, analysere og arbejde med menneskelige refleksioner og perspektiver (herunder eksistentielle perspektiver);

at arbejde henimod stigende indsigt via sokratiske spørgsmål (selve grundfjeldet i kognitiv terapi);

at tænke og samtale med basis i logik - og derfor være på bølgelængde med mennesker, som selv samtaler stringent logisk, og som har brug for at sparre med én, der kan guide dem til en forståelse af, hvordan også det emotionelle faktisk er rationelt (og omvendt!);

at afdække og kortlægge tanker og adfærd hos mennesker i grupper med forskellige (sub)kulturelle væremåder og verdenssyn;

og at gøre (sub)kulturers verdensforståelse tilgængelig og forståelig for andre, som netop ikke selv er en del af den pågældende (sub)kultur.

Hun har gennem årene holdt div. oplæg bl.a. ved SIKON og Skivekonferencen om:

   • "Autisme og familieterapi",
   • "Autisme og parforhold",
   • "Autisme, kommunikation og konflikthåndtering",
   • "Autisme i antropologisk perspektiv",
   • m.m.

Hun har arbejdet som mentor og som støtte-/kontaktperson for unge og voksne med autistisk funktionsmåde.

Hun har massiv levet erfaring med og indsigt i parforhold, der involverer autisme.

Hun har massiv levet erfaring med og indsigt i at skulle agere som forælder til børn med autisme.

Hun har selv Aspergers Syndrom (og ADHD) - og føler sig ofte som både tolk, brobygger og informationsmedarbejder på begge sider af 'hjernekløften'.

Foruden dansk behersker Sif engelsk (AU) på næsten-modersmålsniveau og taler derudover flydende spansk samt i begrænset omfang japansk (Kansai).



Sif Stewart-Ferrer - Autism Counsellor - Autismerådgiveren.dk

Sif Stewart-Ferrer

Autism Counsellor

Cand.mag. (filos./antropol.)

Aspergers Syndrom (autisme)

ADHD

Autism Awareness Ribbon
'Regnbueflaget' relaterer til LGBTQ+; den monokrome cirkel til grader af aseksualitet, som ofte ses på autismespektret.
ADHD

Autismepsykologen

'Autismerådgiveren.dk'  blev i sin tid startet under navnet 'Autismepsykologen.dk' af Christian A. Stewart-Ferrer - cand.mag. (lat/eng), Dip.Ed., psykolog og nu mentor for den kliniske stab ved TIDENS PSYKOLOGER i Odense. Han er tildelt autorisation af Psykolognævnet/Socialministeriet og undervisningskompetence i psykologi af Undervisningsministeriet.

Han er specialist- og supervisor-uddannet (svarende til speciallæge / specialpsykolog) i dels psykoterapi, dels klinisk børne- og ungdomspsykologi.

Han er klinisk sexolog (DACS) - med særligt fokus på kønsidentitet og seksualitet i relation til AS(F).

I mange år har han arbejdet som psykolog med børn, unge og voksne med Aspergers Syndrom /autisme – både i form af udredning, afklaringssamtaler, selvudviklingsforløb, traumebehandling  og terapi, samt rådgivning, sparring, supervision og undervisning til pårørende og professionelle.

Han har selv Aspergers Syndrom (og ADHD) og har ind imellem beskrevet sit virke som Muggle Relations Officer ;-) .

Han er tidl. ekst. lektor i psykologi ved Syddansk Universitet og ved Københavns Universitet samt tidl. lektor i latin, engelsk, oldtidskundskab og psykologi ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Christian er opvokset med to modersmål - dansk og engelsk (UK) - og taler derudover flydende tysk, norsk og svensk; samt i begrænset omfang fransk (SR).

NB: Christian tager ikke længere selv klienter - der henvises til Sif og til den øvrige, dygtige og engagerede stab ved Tidens Psykologer.

Christian Stewart-Ferrer - artikler, kapitler, podcast, TV-programmer
Borderline - guide for faggrupper, der arbejder med mennesker
Christian A. Stewart-Ferrer - psykolog, sexolog, Aspergers Syndrom
Dansk Psykolog Forening

Medlem af Dansk Psykolog Forening

EMDR
ART - Accelerated Resolution Therapy
Christian A. Stewart-Ferrer - LinkedIn